فرشید شهیدی، نویسنده و ایده پرداز راهبردی تبلیغات
شرح خدمات
چند نمونه
  • رادیویی آلبالوخشکه
  • تگ‌لاین مزمز
  • هدیه‌ی یلدا
  • دومینو
  • پارسیان
  • سونی
  • سینک آسیاب
  • بانک ملت
  • نیلپر
  • تعدادی بدون شرح‌

هدلاین (Headline)
عنوان آگهی، تیتر یا شعار تبلیغاتی آگهی

ایده‌ی بصری (Visual Concept)
ایده‌ی تصویری آگهی که می‌تواند مستقل از هدلاین یا وابسته به آن باشد.

متن آگهی (Body Copy)
متن متقاعد‌کننده‌ای که به یکی از شیوه‌های اقناعی (Persuasive Techniques) برای آگهی چاپی نوشته می‌شود.

کمپین اسلوگان (Campaign Slogan)
شعار تبلیغاتی کمپین که در رأس کمپین تبلیغاتی قرار می‌گیرد و کل کمپین بر اساس آن طراحی می‌شود.

تگ‌لاین (Tagline)
شعار تبلیغاتی ثابت هر برند که همواره در زیر لوگو قرار می‌گیرد و امتیاز برند را بیان می‌کند.

سناریو و گفتار تبلیغات تلویزیونی و رادیویی (TVC & Radio Script)

نام‌گذاری برند (Brand Naming)
انتخاب یا ساختن نام برند بطوری که شخصیت (Image) و جایگاه برند (Position) بر آن استوار گردد.

محتوای وب‌سایت (Web Content)

پست مستقیم (Direct Mail)
نامه‌ی مؤثر و متقاعدکننده‌ای که برای گروه مخاطب مشخصی نوشته می‌شود و برای ایشان پست یا ایمیل می‌گردد.

فلایر (Flyer)
بروشور تک‌برگ که معمولاً برای توزیع در مکان‌های خاص یا عمومی نوشته می‌شود.

بروشور (Brochure)

رپرتاژ آگهی (Advertorial)
گزارش یا مقاله‌ی تبلیغاتی که با لحن غیرتبلیغاتی نوشته می‌شود و به عنوان گزارش یا مقاله چاپ می‌شود، نه به عنوان تبلیغات.

سازگارسازی (Adaptation)
تبدیل آگهی غیرفارسی به آگهی فارسی بطوری که پیام و میزان تأثیر آن تغییر نکند.

مدیریت ایده‌پردازی (Creative Direction)
هدایت تیم ایده‌پردازی و طراحی

پیامک‌آگهی و زیرنویس تلویزیونی 
©2013 | FARSHID SHAHIDI, COPYWRITER | ALL RIGHTS RESERVED.