فرشید شهیدی، نویسنده و ایده پرداز راهبردی تبلیغات
چند نمونه
  • رادیویی آلبالوخشکه
  • تگ‌لاین مزمز
  • هدیه‌ی یلدا
  • دومینو
  • پارسیان
  • سونی
  • سینک آسیاب
  • بانک ملت
  • نیلپر
  • تعدادی بدون شرح‌
تماس

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلگرام

FarshidCW

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایمیل

farshid.cw@gmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لینکدین

/www.linkedin.com/in/farshidcw

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسکایپ

farshid.shahidi1

 
©2013 | FARSHID SHAHIDI, COPYWRITER | ALL RIGHTS RESERVED.